Bänditila ja pikkunäyttämö Vahantaan

Seurantalon laajennushanke 2011-2014

Vahannan Nuorisoseura ry:n uuden laajennushankkeen tavoitteena on tukea harrastajateatteri-, kerho- ja bänditoimintaa seuran toiminta-alueella Ylöjärvellä.
 
Hankkeen kohderyhmään ja hyödynsaajiin kuuluvat nuorisoseuran jäsenistö sekä toiminta-alueen asukkaat. Hanke hyödyttää erityisesti alueen lapsia ja nuoria.  Harrastustoimintaa järjestävät nuorisoseurantalolla erityisesti Vahannan Nuorisoseura ja Ylöjärven seurakunta, mutta hankkeen tavoitteena on tukea myös muiden järjestämää toimintaa.
 
Vuoden 2012 keväällä puretaan Vahannan nuorisoseurantalon vanha näyttämöosa. Sen tilalle rakennetaan isompi tila harrastajateatteri-, harrastekerho- ja bänditoimintaa varten. Tavoitteena on, että laajennusosa valmistuu vuoden 2014 lokakuun loppuun mennessä.
 
Tilaan rakennetaan erityisesti lasten kerhoja varten pieni näyttämötila, kerhoja varten varastotilaa, näytelmätoimintaa tukeva yhdistetty ompelimo/pukuvarasto sekä omalla sisäänkäynnillä varustettu, äänieristetty bänditila. Bänditilaan rakennetaan lukittavat säilytyskomerot, ja sitä voidaan käyttää useamman bändin yhteisenä harjoitustilana sekä bändi-iltojen järjestämiseen. Laajennusosan kellarikerrokseen rakennetaan varastotilaa.
 
Hankkeen tuloksena syntyy nykyajan vaatimuksia vastaava, monipuolista harrastustoimintaa tukeva tila Vahannan Nuorisoseuran sekä paikallisten asukkaiden käuyttöön. Näin hanke vaikuttaa asukasviihtyvyyteen ja lisää erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia alueella.
 
Hanke toteutetaan EU:n Leader-rahoituksen turvin. Hanketta tukevat Kantri ry ja Pirkanmaan ELY-keskus.